Saturday, September 29, 2007


Hairstyle 009 - Luis Valera - Venezuela

Hairstyle 008 - Luis Valera - Venezuela

Hairstyle 007 - Maria da Gloria Jesus de Oliveira - Brazil

Thursday, September 27, 2007


Hairstyle 006 - Michel Della Vedova - France

Wednesday, September 12, 2007Hairstyle 005 - Judy Skolnick - USA

Tuesday, September 11, 2007


Hairstyle 004 - Bernhard Zilling - Germany
http://www.bernhard-zilling.de/

Friday, September 7, 2007


Hairstyle 003 - Hal Studholme - USA